Het geluk van het verloren leven

Uitverkocht
€ 15,50

Nikolaj P. Chrapov

Een realistische beschrijving van de hevige geloofsvervolging zoals deze plaatsvond tot aan de politieke omslag in 1989 in de landen van de voormalige Sovjetunie. De inhoud van dit boek is vooral daarom geloofwaardig en waardevol, omdat het niet door een theoreticus werd geschreven, maar door een mens die om het vrijmoedig getuigen van zijn Heere leed en stierf in de strafkampen van het Sovjetregiem. We maken op een unieke wijze kennis met de geloofsbeleving van de niet-geregistreerde Baptisten in de landen van de voormalige Sovjetunie. Dat is de blijvende waarde van dit boek.

Nikolaj Petrovitsj Chrapov tekent zijn leven van ijverig-vrome jongen tot partij-activist, zijn ommekeer tot belijdend christen en de smartelijke weg die daarop volgde. Hij 'verloor' zijn leven om Christus' wil, maar vond in Hem zijn behoud en Bron van geluk. Nikolaj Chrapov beschrijft zichzelf in deze geschiedenis als Pavel (Pavloesjka) Vladykin. Hij werd in totaal vijf keer gearresteerd en heeft ruim achtentwintig jaar van zijn leven in gevangenissen, strafkampen en verbanningsoorden doorgebracht. Na zijn vierde gevangenschap schreef hij dit boek,  dat ondermeer de aanleiding vormde voor zijn vijfde en laatste arrestatie op 3 maart 1980. Hij overleed op 68-jarige leeftijd in het strafkamp op 6 november 1982.

Het geluk van het verloren leven werd in het Russisch ondergronds gedrukt en tekent op onnavolgbare wijze het leven van de Russische christenen in de tijd van vervolging. Ongetwijfeld is dit de reden waarom 'Pavel Vladykin' onder hen zo bekend en geliefd is.