evangelische boekhandel

Bijbel

Waarom de Bijbel lezen ?

De Bijbel is een bovennatuurlijk boek. De woorden van de Bijbel zijn niet afkomstig van mensen. Integendeel het zijn door God geïnspireerde woorden. Zijn persoonlijke openbaring van zichzelf aan ons. In de Bijbel kunnen wij God ontmoeten en Hem leren kennen en zijn verbazende liefde voor de mensen. Het is geen wonder dat de Bijbel nog even relevant is als toen deze werd geschreven. Het is het meest populaire boek in de menselijke geschiedenis en door de eeuwen heen hebben miljoenen mensen hun leven geriskeerd om een eigen Bijbel te hebben. Alleen een bovennatuurlijk boek heeft de ontelbare aanvallen op zijn bestaan kunnen overleven. 

De Bijbel is een uniek boek. Het bestaat uit 66 verschillende boeken geschreven over een periode van 1500 jaar. Het is geschreven door circa 40 personen van verschillende achtergrond en in drie verschillende talen. 

Alles bij elkaar genomen zijn de boeken van de Bijbel de “heilige geschriften” die ons de weg wijzen naar redding van een mens door het geloof in Jezus Christus (2 Timotheüs 3:15). De geweldige boodschap is de openbaring van Jezus Christus en zijn reddingswerk. De Bijbel begint met het boek Genesis en beschrijft hoe God de hemel en de aarde en alles wat daarop en daarin is heeft geschapen en ook de mensen en hoe de zonde en de dood in de wereld kwamen om Gods volmaakte schepping te verwoesten. Maar dan ontvouwt de Bijbel Gods reddingsplan om eeuwig leven te geven aan allen die in Jezus geloven. Honderden jaren voordat Jezus werd geboren voorspelde de Bijbel door de profeten zijn geboorte. En dan vertelt de Bijbel ons verder het geweldige verhaal van Jezus zijn leven, dood en opstanding. Ook dat Jezus op een dag zal terugkomen om zijn Koninkrijk te vestigen. 

Hoewel de Bijbel één boek is, is het verdeeld in twee delen. Het oude Testament dat geschreven is door mensen van het volk Israël, de Joodse mensen door wie God zijn zoon in de wereld zou brengen. Het Nieuwe Testament is geschreven door mensen van het Joodse volk die het eerst in Jezus geloofde in de eerste eeuw van de kerk. Maar de boodschap van het Oude en het Nieuwe Testament is tijdloos en even relevant vandaag voor ieder mens en iedere cultuur van generatie op generatie.

Het beste van alles- je kunt de leven gevende boodschap van de Bijbel ontdekken voor jezelf. De Bijbel is het boek van God voor jou-met een boodschap van hoop, vrede, waarheid en leven-.

Waarom zou je de Bijbel niet gaan lezen ?


Ds. W.J.J. Glashouwer en Dr. W.J. Ouweneel

Dit prachtige boek geeft boeiende informatie en achtergronden over het ontstaan van de Bijbel. Enkele onderwerpen :

  • Wie zijn de auteurs? 
  • Welke handschriften bestaan er?
  • Wat is de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boeken?
  • Hoe is de Bijbel overgeleverd, op schrift gesteld en verspreid?
  • Hoe ontstond de canon, hoe zit het met de apocriefe boeken?
  • Wat is inspiratie?
  • Welke rol spelen geschiedwetenschap, literatuurwetenschap en schriftkritiek?
  • Waaruit bestaat het Oude en het Nieuwe Testament?

Het ontstaan van de Bijbel is een onmisbaar naslagwerk, vol overzichten, tabellen en veel verhelderende foto's en illustraties.

 


De Bijbel een actueel en levend wonder!

Ontdek de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. 


Over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament

Free download van Prof F.F. Bruce

Betrouwbaarheid NT Prof FF Bruce
PDF – 316,9 KB 90 downloads

Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek

Free download van P.J. Wiseman

Dit boek is een kleine "sensatie" en schenkt een nieuwe levende verhouding tot het eerste Bijbelboek

Ontdekkingen Over Genesis
PDF – 827,6 KB 96 downloads