Bijbel

Waarom de Bijbel lezen ?

De Bijbel is een bovennatuurlijk boek. De woorden van de Bijbel zijn niet afkomstig van mensen. Integendeel het zijn door God geïnspireerde woorden. Zijn persoonlijke openbaring van zichzelf aan ons. In de Bijbel kunnen wij God ontmoeten en Hem leren kennen en zijn verbazende liefde voor de mensen. Het is geen wonder dat de Bijbel nog even relevant is als toen deze werd geschreven. Het is het meest populaire boek in de menselijke geschiedenis en door de eeuwen heen hebben miljoenen mensen hun leven geriskeerd om een eigen Bijbel te hebben. Alleen een bovennatuurlijk boek heeft de ontelbare aanvallen op zijn bestaan kunnen overleven. 

De Bijbel is een uniek boek. Het bestaat uit 66 verschillende boeken geschreven over een periode van 1500 jaar. Het is geschreven door circa 40 personen van verschillende achtergrond en in drie verschillende talen. 

Alles bij elkaar genomen zijn de boeken van de Bijbel de “heilige geschriften” die ons de weg wijzen naar redding van een mens door het geloof in Jezus Christus (2 Timotheüs 3:15). De geweldige boodschap is de openbaring van Jezus Christus en zijn reddingswerk. De Bijbel begint met het boek Genesis en beschrijft hoe God de hemel en de aarde en alles wat daarop en daarin is heeft geschapen en ook de mensen en hoe de zonde en de dood in de wereld kwamen om Gods volmaakte schepping te verwoesten. Maar dan ontvouwt de Bijbel Gods reddingsplan om eeuwig leven te geven aan allen die in Jezus geloven. Honderden jaren voordat Jezus werd geboren voorspelde de Bijbel door de profeten zijn geboorte. En dan vertelt de Bijbel ons verder het geweldige verhaal van Jezus zijn leven, dood en opstanding. Ook dat Jezus op een dag zal terugkomen om zijn Koninkrijk te vestigen. 

Hoewel de Bijbel één boek is, is het verdeeld in twee delen. Het oude Testament dat geschreven is door mensen van het volk Israël, de Joodse mensen door wie God zijn zoon in de wereld zou brengen. Het Nieuwe Testament is geschreven door mensen van het Joodse volk die het eerst in Jezus geloofde in de eerste eeuw van de kerk. Maar de boodschap van het Oude en het Nieuwe Testament is tijdloos en even relevant vandaag voor ieder mens en iedere cultuur van generatie op generatie.

Het beste van alles- je kunt de leven gevende boodschap van de Bijbel ontdekken voor jezelf. De Bijbel is het boek van God voor jou-met een boodschap van hoop, vrede, waarheid en leven-.

Waarom zou je de Bijbel niet gaan lezen ?


Over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament

Free download van Prof F.F. Bruce

Betrouwbaarheid NT Prof FF Bruce
PDF – 316,9 KB 601 downloads

Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek

Free download van P.J. Wiseman

Dit boek is een kleine "sensatie" en schenkt een nieuwe levende verhouding tot het eerste Bijbelboek

Ontdekkingen Over Genesis
PDF – 827,6 KB 448 downloads

Ds. W.J.J. Glashouwer en Dr. W.J. Ouweneel

Dit prachtige boek geeft boeiende informatie en achtergronden over het ontstaan van de Bijbel. Enkele onderwerpen :

 • Wie zijn de auteurs? 
 • Welke handschriften bestaan er?
 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boeken?
 • Hoe is de Bijbel overgeleverd, op schrift gesteld en verspreid?
 • Hoe ontstond de canon, hoe zit het met de apocriefe boeken?
 • Wat is inspiratie?
 • Welke rol spelen geschiedwetenschap, literatuurwetenschap en schriftkritiek?
 • Waaruit bestaat het Oude en het Nieuwe Testament?

Het ontstaan van de Bijbel is een onmisbaar naslagwerk, vol overzichten, tabellen en veel verhelderende foto's en illustraties.

 


Ger de Koning

 

Back to Basics 2 gaat over de Bijbel. De Bijbel heeft altijd op grote belangstelling mogen rekenen. Hij is letterlijk te vuur en te zwaard bestreden, maar ook vol vuur verdedigd.

Deze ‘Basic’ is bedoeld om je de grote kwaliteiten van de Bijbel te laten zien. Is dat wel nodig? Je gaat toch ook niet de kwaliteiten en de kracht van een leeuw opsommen, die voor iedereen duidelijk zijn. De kwaliteiten en de kracht van de Bijbel zijn trouwens onmogelijk uitputtend te beschrijven.

Hoe meer je met de Bijbel bezig bent, des te meer raak je onder de indruk van de onmetelijke hoogten, de onpeilbare diepten en de onbegrensde vergezichten die erin worden beschreven. Tegelijk is de Bijbel heel persoonlijk met jou bezig en spreekt je hart aan. Bovendien is wat hij je leert direct toepasbaar. Ontdek het zelf! Ik hoop van harte dat dit boekje jou stimuleert de Bijbel te gaan lezen en lezen en herlezen ...

”Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar dit is uw leven

Deuteronomium 32:47


De Bijbel een actueel en levend wonder!

Ontdek de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. 


Robert V.Huber en Stephen M.Miller

 

Hoe is de Bijbel, zoals wij die kennen, eigenlijk tot stand gekomen? In dit boek staat de indrukwekkende geschiedenis van een periode van meer dan 1000 jaar waarin de verhalen werden gekopieerd en geselecteerd om opgenomen te worden in het Oude en Nieuwe Testament.

Sleutelmomenten uit zowel de kerk- als de wereldgeschiedenis hebben bijgedragen aan de Bijbel zoals wij die vandaag in vele vertalingen en variaties kennen.

 

Meer dan 150 illustraties brengen in beeld ...

 

 • de vorming van het Oude Testament
 • de vorming van het Nieuwe Testament
 • de Bijbel voor een snel groeiende kerk
 • het Boek van de Reformatie
 • de Bijbel in de moderne wereld