evangelische boekhandel

Bijbels


Vertalingen

De Statenvertaling 1637

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.

 

De NBG vertaling 1951 

De NBG 1951 is een Nederlandse Bijbelvertaling uit 1951, geproduceerd in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De vertaling, vernoemd naar haar opdrachtgever, was bedoeld als vervanging van de zogenoemde  Statenvertaling uit 1637. Men placht de NBG 1951 tot de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 ook wel de Nieuwe Vertaling van de Bijbel te noemen.

 

Het Boek

Het Boek is een hertaling van de Bijbel en kwam in 1987 beschikbaar. In plaats van de originele Hebreeuwse en Griekse tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld voor mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu, wat de makers een gedachte-voor-gedachte-weergave of parafrase noemen. In 2008 is de tekst volledig gereviseerd. Het is een project met een missionaire doelstelling.

 

De Herziene Statenvertaling

De Herziene Statenvertaling, afgekort HSV, is een „revisie” van de oude Statenvertaling uit 1637 in meer hedendaags Nederlands. De eerste editie verscheen in 2010. De tekst is in 2017 opnieuw geactualiseerd en waar nodig aangepast aan ontdekkingen in oorspronkelijke grondteksten (o.a. de dode-zee rollen).

 

De Groot Nieuws Bijbel

De Groot Nieuws Bijbel is een Bijbelvertaling in de omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. De GNB verscheen voor het eerst in 1983 en werd daarna volledig gereviseerd in 1995. De naam is een vrije vertaling van evangelie, traditioneel vertaald als "Blijde Boodschap"; hieruit blijkt het hoofddoel om een Bijbeleditie te maken die toegankelijk was voor niet-gelovigen. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is. 

 

De Telos vertaling

De Telosvertaling is de naam waaronder de Herziene Voorhoevevertaling van het Nieuwe Testament uit 1982 bekend kwam te staan. Deze vertaling werd voordien het Nieuwe Testament van Voorhoeve of de Voorhoevevertaling genoemd (naar de eerste uitgever Herman C. Voorhoeve Jzn. te 's Gravenhage). De eerste uitgave verscheen in 1877. De Telosvertaling sluit sterk aan bij de Griekse vertaling en heeft voetnoten en verwijzingen. Alleen leverbaar in het NT.

 

De Bijbel in de Willibrord vertaling

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling gepubliceerd door de Katholieke Bijbelstichting(KBS) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting(VBS). Ze werd in opdracht van de Katholieke Kerk gemaakt ter vervanging van de Petrus Canisiusvertaling. Ze ontleent haar naam aan H. Willibrord (ca. 658-739), missionaris van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Bevat standaard de  deutercanonieke boeken.

 

Bijbel in gewone taal

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een Bijbelvertaling in het Nederlands uit 2014. Deze vertaling is tien jaar na de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 verschenen. Het is een vertaling uit het (klassiek) Hebreeuws en Grieks naar 'gewone taal': de taal zoals die dagelijks door de mensen gebruikt wordt.

 

Basisbijbel

De BasisBijbel is in vijftien jaar tijd vertaald door Jacoline Kleyn. Met de BasisBijbel wilde Kleyn de Bijbel toegankelijk maken voor iedereen die de andere Bijbels te moeilijk vindt. Omdat er geen uitgever gevonden kon worden, werd in 2013 de eerste versie op internet gepubliceerd onder de naam BasicBijbelDe eerste gedrukte versie verscheen in 2016 en werd uitgegeven door de ZakBijbelBond. Hierbij was gekozen voor de naam BasisBijbel, om duidelijker te maken dat het om een Nederlandse vertaling van de Bijbel gaat.

 

Nieuwe Bijbelvertaling NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht in 2004 door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

 

Nieuwe Bijbelvertaling21

De NBV21 is een vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. De NBV21 is onder verantwoordelijkheid van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voorbereid tussen 2017 en 2021.

 

EBV24

Deze eigentijdse Bijbelvertaling is een nieuwe Nederlandstalige Bijbelvertaling die gebaseerd is op de grondteksten van de Bijbel, zowel voor het Oude als het Nieuwe Testament. Het doel van de vertaling is om Gods Woord begrijpelijk en duidelijk over te brengen aan een breed publiek, zonder af te doen aan de diepgang en rijkdom van de oorspronkelijke tekst. De EBV24 is een onafhankelijke vertaling, die tot stand is gekomen door het werk van gelovigen zonder specifieke financiële ondersteuning van overheden of kerkelijke organisaties. De vertaling maakt gebruik van hedendaags Nederlands, waarbij het gebruik van 'je' en 'jij' afgestemd is op het dagelijkse spraakgebruik tussen mensen. 

Een bijzonder aspect van de EBV24 is het gebruik van de Aramese Peshitta als bron voor het Nieuwe Testament, wat de vertaling dichter bij de oorspronkelijke taal van Jezus en zijn tijdgenoten brengt. Uiteraard is het Oude Testament vertaald vanuit het Hebreeuws.