evangelische boekhandel

Boek uitgelicht

Dagteksten 2024

€ 7,25

Dagteksten 2024

€ 7,25

Dagteksten zijn bedoeld om toegang te geven tot Gods Woord, dat ons elke dag opnieuw wil verrassen. In zijn volle rijkdom spreekt het ons aan als het Woord dat leven brengt, ons bemoedigt en vreugde schenkt. Het wil de goede weg wijzen en ons steeds weer oprichten. Het troost ons en stemt ons tot dankbaarheid.

 

Dit leven brengende Woord blijkt steeds weer nieuw en actueel. Door de presentatie in de vorm van dagteksten is het bondig en gemakkelijk te onthouden - het begeleidt ons door de dag.

 

Het Dagteksten-boekje komt momenteel uit in meer dan zestig talen in Europa, Afrika, Amerika en Azië. De gebruikers van het boekje weten zich zo verbonden met christenen over de hele wereld.

 

Ds. Willem J.J. Glashouwer

 

'De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht.' 'Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.' Psalm 19:2-5

 

Wat willen de sterren ons vertellen?

Al sinds het begin van de mensheid spelen sterrenbeelden een belangrijke rol. Van de oude goden uit Mesopotamië, Babylon en India tot aan de Grieken en Romeinen van de klassieke Oudheid. Van China tot Mexico en Zuid-Amerika. Overal ter wereld treft men dezelfde sterrenbeelden aan. Ze werden en worden nog steeds vaak toegepast voor sterrenwichelarij, occulte waarzeggerij en moderne vormen van astrologie. Maar wie nadenkt over 'de grote Schepper aller dingen' gaat beseffen: het is Zijn schepping. Zijn Universum. Zijn sterren. Zijn mensheid. Zijn toekomst. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat God zélf een boodschap voor ons in Zijn sterren heeft geschreven? Zoals de drie wijzen uit het Oosten die door een ster wisten dat er een Koning was geboren? En als de sterrenbeelden spreken, wat zeggen ze dan over de toekomst van de wereld?

 

Ds. Willem Glashouwer neemt ons mee in de historie van de sterrenbeelden vroeger en nu, en leert ons wat de Bijbel hierover te vertellen heeft. Na het lezen van dit boek zul je nooit meer op dezelfde manier naar de hemel kijken!

de Verloren Wereld

€ 29,95

de Verloren Wereld

€ 29,95

Paul Garner

 

Dit boek is een juweeltje. Onze kinderen en jongeren worden ondergedompeld in godloze theorieën en filosofieën over het ontstaan van de aarde en de mensen. Dit boek is een prachtig geïllustreerde, bijbelvaste tegenhanger van deze theorieën. 

 

Op makkelijke leesbare wijze, maar wel wetenschappelijk diepgaand, vertelt de schrijver over fossielen en de wereld die verloren ging door de zondvloed. Hij legt uit wat fossielen te zeggen hebben over de vele levensvormen die God in het begin schiep en ontdek je verloren werelden die werden bevolkt door buitengewone schepsels, waarvan de meeste nu zijn uitgestorven.

 

Een prachtig boek om samen met je (opgroeiende) kinderen of kleinkinderen te lezen.

 

De volgende vragen worden zoal beantwoord in De verloren wereld:

 

 • Hoe zag de wereld en schepping er uit vóór de zondvloed?
 • Had de aarde vroeger één supercontinent?
 • Welke landschappen (biomen) waren er vóór de zondvloed?
 • Welke (nu uitgestorven) diersoorten leefden er vóór de zondvloed?
 • Hoe hebben alle huidige diersoorten zich ontwikkeld?
 • Wanneer leefden de dinosauriërs?
 • Hoe zag de ark van Noach er uit?
 • Hoe pasten alle dieren op de ark?
 • Hoe zit het met de ijstijd?
 • Hoe hebben alle volken zich na de zondvloed verspreid?
 • Hoe ontstaat een fossiel?
 • Wat heeft de zondvloed met fossielen te maken?
 • Welke soorten fossielen zijn er?

 

Van de bizarre zeedieren die door de ondiepe oceanen zwermden en de vreemde ‘vispotigen’ die op de loer lagen in de plantrijke wateren van een drijvend bos, tot de ontzagwekkende dinosauriërs, pterosauriërs en zoogdieren die heersten over een groot deel van het land. Je zult geboeid raken door Gods schepping op een heel nieuwe manier te ontdekken.

 

Met behulp van Gods Woord en aanwijzingen die de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen leveren, onthult dit boek een opmerkelijk beeld van de vroege aarde. Je zult ook leren wat fossielen ons vertellen over de vernietiging van de wereld gedurende de zondvloed. Ontdek hoe Noach, zijn familie en de dieren uit de ark kwamen. Veel van wat ze zagen was nieuw en onbekend: een warme, natte wereld die opdroogde en afkoelde tot uiteindelijk ijs de noordelijke continenten in zijn greep kreeg.

 

Dit boek is samengesteld op basis van de nieuwste creationistische wetenschappelijke kennis en rijk geïllustreerd met meer dan tweehonderd waterverfschilderingen, waaronder veel prachtige diorama’s. De verloren wereld reconstrueert de wereld voor en na de zondvloed met een niet eerder vertoonde diepgang en detail. Dit boek zal jou en je kinderen enthousiast maken en onderwijzen!

 

Als kind deed ik niets liever dan boeken over dinosauriërs en fossielen doorbladeren. Lange tijd vond ik het jammer dat er niet zulke boeken bestonden die waren geschreven vanuit Bijbels perspectief. Ik ben erg blij dat ik nu kan zeggen dat zo’n boek wel bestaat: De verloren wereld geschreven door Paul Garner. Dit boek is een schatkist vol pareltjes voor kinderen, gezinnen en toekomstige wetenschappers die paleontologie vanuit een Bijbels wereldbeeld willen begrijpen.

Dr. Matthew McLain, The Master’s University

Ds. A.A. Brugge

 

Halloween is een feest dat ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. Skeletten, doodskoppen en monsters verbeelden de dood. In dit boek wijst de auteur op de heidense wortels van het feest en de occulte lading die het heeft. Hij waarschuwt tegen het demonische van Halloween.

Hij geeft ook antwoord op de vraag: Hoe moeten christenen met het feest omgaan? Meegaan in het spoor van de duivel is gevaarlijk. De predikant zet tegenover het duistere van Halloween het Licht van God en Zijn Woord.

 

Ds. A.A. Brugge is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Doetinchem. Als predikant in Noord-Amerika maakte hij ook daar de viering van Halloween van nabij mee.

Don Batten - David Catchpoole - Jonathan Sarfati - Carl Wieland

 

More than 60 of the most-asked questions about Creation, Evolution and the Book of Genesis answered !

 

 1. Does God exist ?
 2. Six days ? Really ?
 3. What about gap theories ?
 4. What about carbon dating ?
 5. How can we see distant stars in a young universe ?
 6. How did bad things come about ?
 7. What about arguments for evolution ?
 8. Who was Cain's wife ?
 9. Were he 'sons of God' and/or the nephilim extra-terrestrials ?
 10. Was the Flood global ?
 11. What about continental drift ?
 12. Noah's Flood-what about all that water ?
 13. How did the animals fit on Noah's Ark ?
 14. How did fresh and saltwater fish survive the Flood ?
 15. Where are all the human fossils ?
 16. What about the Ice Age ?
 17. How did animals get to Australia ?
 18. How did all the different 'races' arise ?
 19. What about dinosaurs ?
 20. What can I do ?

 

For further information about the Christian worldview and the creation/evolution issue, visit website : 

 


Christ or Hitler ?

€ 15,00

Christ or Hitler ?

€ 15,00

Stories from the life of Wilhelm Busch (1897-1966)

Compiled and translated by Christian Puritz

 

The life of Wilhelm Busch progressed from a Christian home, through conversion amidst the horrors of the first World War, to student life against the background of the crushing inflation of the Weimar Republic period. Then followed the Nazi period, times of suffering lived out against the background of falling bombs. This is Wilhelm Busch's story in his own words, but more than that it is a dramatic record of the power and faithful love of the Lord Jesus Christ.

 

'This is an enthralling book of the experiences of the German pastor Wilhelm Busch through two world wars and times of both freedom and arrest by the Gestapo. These autobiographical anecdotes are equally heartwarming and challenging, and come infused with a love for Christ and a desire to proclaim a life-changing gospel. It will encourage believers to make a stand for truth when under pressure, and can also be given to those yet to discover the Saviour. Christian Puritz is to be congratulated for collecting this valuable material and translating it so smoothly and sympathetically for a wider readership'.

NIGEL Faithfull, scientist and author

 

'Dietrich Bonhoeffer, reflective Christians know, but few are aware of faithful pastors as Wilhelm Busch, who refused to bow to Hitler's demand for compromising silence. Christ or Hitler? is a deeply moving exemplary account of an ordinary pastor of ordinary Germans, striving to be faithful to their Lord Christ Jesus during Germany's darkest days.

'In these days of political upheaval and totalitarian efforts to silence Bible-believing Christians, these episodic accounts are not only enlightning, but are also vital reminders of how each of us can bring hope to our disillusioned generation'.

Rev. Dr Greg Livingstone, Buckinghamshire, England

 

Christian Puritz was born in Berlin in 1941, but moved to London in 1948. He was converted during his studies at Oxford and went on to gain a PhD at Glasgow. He married Cynthia in 1986 and lives in High Wycombe, where he taught maths at the Royal Grammar School and is now involved in working with the Asain community.

 

 

Schokgolven

€ 11,95

Schokgolven

€ 11,95

Jeff Kinley

 

In een tijd die wordt gekenmerkt door pandemieën, economische chaos, natuurrampen en politieke onrust, kunnen we ons afvragen of God werkelijk de controle heeft. Maar als we in de Bijbel lezen, stellen we vast dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk een teken zijn voor de spoedige vervulling van Bijbelse profetieën.

 

In Schokgolven laat auteur Jeff Kinley zien dat de huidige maatschappelijke en wereldwijde trends de climax van de eindtijd aanduiden. Zijn boek :

 

 • legt uit, hoe ons leven zich in de komende jaren waarschijnlijk zal veranderen.
 • brengt Bijbels gefundeerde wijsheid over, waardoor we zelfverzekerd en kalm op de actuele gebeurtenissen kunnen reageren.
 • laat zien, hoe de recente culturele schokken op deze onrustige planeet  in het hemelse plan van deze aarde meespelen.

 

Zo onthult Schokgolven de harde realiteit van deze laatste dagen en inspireert de lezer desondanks met hoop te leven - een hoop, die ons mag sterken in het licht van de onzekerheid, goedgelovigheid en angsten, die onze wereld vandaag teisteren.

Henry M. Morris

 

Een wetenschappelijke studie van Genesis 1-11

 

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.

Psalm 119:160

 

Terwijl veel christenen afbreuk doen aan de Schrift door wat zij als moderne wetenschap beschouwen, roept God vele wetenschappers op om het geloof te verdedigen. Het resultaat is een toenemend besef dat de Bijbel toch waar is - zelfs de lange tijd belachelijk gemaakte leerstellingen zoals een letterlijke zesdaagse schepping, een jonge aarde, en een wereldwijde kosmische vloed in de tijd van Noach.

 

In dit nog steeds actuele boek van Dr. Henry Morris wordt uitvoerig ingegaan op zowel de wetenschappelijke als de historische aspecten van deze onderwerpen, en op wat ze betekenen voor evangelisatie en het praktisch geestelijk leven.

 

'Evolutie is een wetenschappelijk verzinsel, net als de theorie van de platte aarde dat was in de twaalfde eeuw. Bijbelse schepping is het enige zinnige alternatief.' Edward Blick, Ph.D. Hoogleraar lucht- en ruimtevaart, werktuigbouwkunde en nucleaire techniek - Universiteit van Oklahoma

 

'Nu geloof ik in Jezus Christus als Schepper van alle dingen, in contrast met het volkomen onwetenschappelijke idee van grootschalige evolutie (macro-evolutie) en het spontaan ontstaan van leven. Alle bekende wetenschappelijke gegevens passen in het bijzondere scheppingsverslag van het begin van het universum, van het leven en van de mens.'

John N. Moore, Ed.D. Hoogleraar natuurwetenschappen - Universiteit van Michigan

 

Dr. Henry M.Morris (1918-2006) staat bekend als de grondlegger van de moderne scheppingswetenschap. Hij is de oprichter van het Instituut voor Scheppingsonderzoek (ICR) en de auteur van vele bekende apologetische boeken. Zijn bloeiende nalatenschap rust ook nu nog christenen toe om de nauwkeurigheid en het gezag van de Schrift te verdedigen.

 

The Bible for People (NLT) in 12-step Recovery from addictions

Edited by David Stoop and Stephen Arterburn

With :

 

 • Twelve step devotionals
 • Serenity prayer devotionals
 • Recovery principles devotionals
 • Recovery reflections
 • Recovery profiles
 • Recovery notes
 • Topcal Bible verse finder
 • Recovery themes
 • Additional features

 

One of the first readers of The Life Recovery Bible was suicidal and addicted to crack cocaine. After six months with this Bible, her life was completely transformed by Jesus, and she quickly stepped forward to help other women find recovery. When asked what happened, she replied, "I stopped believing the lies of Satan and started believing the truths of Jesus Christ".

She was the first in the history of Life Recovery to experience a transformed life while using and applying the truths found in the Bible. History has since repeated itself with millions of others. The transforming truth in God's Word is now available to you.

We pray that God's truth will prove the foundation for an amazing life of recovery and restoration.

Steve A. and Dave A.

 

 

 

 

A one-Volume Commentary

 

Written by 70 African Scholars

 

The African Bible Commentary is a unique publishing event-the first one-volume Bible Commentary produced in Africa by African theologians to meet the needs of African pastors, students, and lay leaders. Interpreting and applying the Bible in the light of African cultures and realities today, it furnishes powerful and relevant insights into the biblical text that transcend Africa in their significance. The African Bible Commentary gives a section-by-section interpretation that provides a contextual, readable, affordable, and immensely useful guide to the entire Bible. Readers around the world will benefit from and appreciate the commentary's fresh insights and direct style that engage both heart and mind. 

 

Key Features

 • Produced by African biblical scholars, in Africa, for Africa-and the world
 • Section-by-section interpretive commentary and application
 • More than 70 special articles dealing with topics of key importance to ministry in Africa today, but that have global implications
 • 70 African contributors from both English- and Frenchspeaking countries
 • Transcends the African context with insights into the biblical text and the Christian Faith for readers worldwide

 

2e hands exemplaar/goede staat

 

J.D. Sarfati Ph.D., F.M.

 

A theological, historical and scientific commentary on Genesis 1-11

Genesis, the book of beginnings, is foundational to Christianity. So when the western world is becoming increasingly hostile to Christianity, Genesis has been especially singled out for attack. With the rise of dogmatic materialistic philosophy disguised as science, Genesis has been both marginalized and ridiculed. Many in the church have surrendered much of the Bible to an anti-Christian agenda. 

Hence there is a need for a commentary that explains what the text really says, and why it matters for the Christian, and is supported by real science.

Genesis teaches real history about God's perfect creation, man's fall into sin, and the promise of a divine saviour, so it's importance can't be overstated.

 

 

Graven naar Genesis

€ 18,95

Graven naar Genesis

€ 18,95

met Mr Gibb

 

Michael J.Oard, Tara Wolfe, Chris Turbuck

 

Een leerzaam handboek voor ouders en jeugdwerkers om jongeren te begeleiden in hun zoektocht

Wil je je kinderen laten kennismaken met de wereld van de geologie - vanuit een Bijbels perspectief?

Dit unieke geologieboek zit boordevol bewijs, dat kinderen en jonge mensen, maar ook ouderen, helpt meer te leren over de wereld onder hun voeten. Het laat ze zien hoe gesteenten kunnen worden verklaard aan de hand van de geschiedenis van de Bijbel. Zo kunnen ze vaststellen wat de gevolgen van de schepping en de zondvloed zijn, in overeenstemming met wat ze in de wereld om zich heen zien.

Mr Gibb, een nieuwsgierige en wonderbaarlijke sprinkhaan, neemt ze mee op reis. Op allerlei manieren weet hij met zijn vragen en capriolen hun verbeelding te prikkelen bij diverse interessante geologische onderwerpen. Door de treffend geïllustreerde pagina's ontdekken ze ook boeiende informatie over gesteenten, mineralen, fossielen, stalagmieten, kristallen en nog veel meer.

Daarnaast staan in Graven naar Genesis met Mr Gibb ook veel praktische activiteiten, die in hun geheugen blijven hangen. Deze eenvoudige experimenten kunnen thuis worden gedaan met gemakkelijk beschikbare ingrediënten. Ze bieden geweldige mogelijkheden om te leren door te doen.

People today are desperately searching for something, or someone, to believe in, and day by day its gets harder. The secularist says that even if there is a God, he is unimportant in relation to everyday life. The atheist and humanist says there is no God and never was-humanity is simply the accidental product of millions of years of evolution. There is no ultimate purpose to life, apart from self-attainment and happiness; so get as much out of this life you can, for that's all there is. The 'religious' mind says that there might be many, many gods and they all eventually lead to one God. 

So when a Christian speaks out about an 'all-powerful' God being involved in his of her life, most people are skeptical. Current world views have led them to be skeptical not only about the existence of God, but also about any ideas that point to a supreme Being or an ethical system that believes in 'absolute' right and wrong.

This expanded and updated edition of Dr. Kumar's original bestselling classic Christianity enlists scholars-both believers and unbelievers- who have come to the conclusion that there is a strong, analytical answers to the questions often asked by skeptics:

-Does God exist?

-If there is a God, why is there evil and suffering?

-Is atheism rational?

-The case for the deity of Christ

-Is the Bible the Word of God?

-Christianity and comperative religion

-Answering the Eastern mind

-Answering the challenge of Islam

 

 

 

Dick Tom

De waarheid over jouw lichaam, ziel en geest

Goed slapen kan iedereen! Zo'n uitspraak is toch één grote leugen, nu de slaap problemen onder alle leeftijdsgroepen hand over hand toenemen? Tenzij...

Depressies, angstdromen, nachtmerries of slaapwandelen. Anti-depressiva en slaapmiddelen vliegen in veelvoud over de toonbank.

Ziel en geest, in een voortdurende wisselwerking, maken het mogelijk, voor ieder die dat wil, innerlijke problemen dáár aan te pakken waar ze zijn ontstaan. Zonder gebruik van drugs of medicijnen.

Gods Woord en Zijn Geest werken helend, als jij je daarvoor opent! Dat is : de waarheid over jouw lichaam, ziel en geest.

Zoek je hulp of wil je hulpverlenen? Er zijn geweldige mogelijkheden want: Goed slapen kan iedereen. Dat is een ding dat zeker is. 

Norman L. Geisler en Frank Turek

Dit boek gaat over basisvragen als : Waar komen wij vandaan? Wat is onze bestemming? Bestaat er een God? Leidt wetenschap niet automatisch tot een atheistische levensovertuiging? Het boek gaat in op zaken variërend van de betrouwbaarheid van de rede, een ontwerp van de natuur, het bestaan van wonderen, de betrouwbaarheid van de Bijbel tot Jezus en de God die we kunnen leren kennen. Uiteindelijk draait alles om ons 'wereldbeeld' : hoe moeten we de wereld om ons heen duiden? Geisler en Turek argumenteren dat een christelijk wereldbeeld een veel betere beschrijving geeft van de werkelijkheid dan een atheïstische visie, een stelling waar ik van harte mee instem. Ik kan het boek aanraden voor christenen die hun geloof rationeel beter willen onderbouwen,  maar zeker ook aan de sceptische atheïst die meent dat de wetenschap God allang heeft wegverklaard.

Prof.dr. Cees Dekker,  hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU Delft.

Als u een scepticus bent, bedenk dan dat u onze woorden moet geloven of verwerpen op grond van de bewijzen die we aanvoeren en niet omdat we bepaalde godsdienstige overtuigingen hebben. We zijn allebei christenen, maar dat zijn we niet altijd geweest. We zijn door bewijzen tot geloof gekomen. Dus het feit dát we christen zijn, doet niet ter zake.  Het gaat om de vraag waaróm we christen zijn. En daar draait het om in dit boek. 

Atheïsten, die van nature sceptisch tegenover het christendom staan, blijken waarachtig in het atheïsme te geloven. Zoals we zullen  zien, hebben ze, als ze de bewijzen eerlijk onder ogen zien, heel wat meer geloof nodig om hun atheistische overtuigingen staande te houden dan christenen nodig hebben voor die van hen.

Norman L. Geisler en Frank Turek

 

 

Aankoop d.m.v. Koop/leen basis. Zie pagina Contact.

 

4 hours double DVD set

Talen : Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Noorweegs, Russisch en Zweeds

An outstanding documentary of the Christian Church in China

In China, the story of the cross once seemed as strange and far away as the other side of the universe. But today its message is here, right in our midst. This documentary film consist of four episodes of appoximately one hour each.

The first episode "The Spring of life" recounts the rebirth that the Gospel has brought to a broad spectrum of people in modern China. Included are testimonies from farmers, students, officials, orphans, actors, writers, scientists and entrepeneurs.

The second episode "Seeds of Blood" we follow the bloody footprints of the Chinese missionaries of the older generation after the Boxer Rebellion, particularly in the past fifty years. The stories of Mingdao Wang, John Sung, Watchman Nee, Allen Yuan, Samuel Lamb, Moses Xie, Yang Xinfei and Epaphras are covered.

The third episode "The Bitter Cup" abounds with compelling testimonies by missionaries of the younger generation. Their dedication, suffering, faithfulness and thanksgiving have led to an unprecedented revival if the Chinese Christian Church.

The last episode "The Canaan Hymns" tells the amazing story of a farm girl named Xiao Min. She is a high school dropout with no musical training. Nevertheless, she has created nearly a thousand hymns by the power of the Holy Spirit, that are sung throughout the entire Chinese Church.

 

Borgbedrag € 40

Leenbedrag voor vier weken € 8 + verzendkosten

Haar eigen verhaal

Het indrukwekkende levensverhaal van de bekende schrijfster van kinderboeken.

Hoeveel miljoenen mensen hebben wereldwijd niet genoten van alle kinderboeken die Patricia St. John  schreef! Dit is nu haar eigen verhaal. Heel boeiend schrijft ze over haar belevenissen in allerlei landen over heel de wereld, met liefde voor de Here God en voor mensen, en uiteraard met het haar kenmerkende vleugje humor, hier en daar. 

Dit is het indrukwekkende levensverhaal van een vrouw die bereid was een instrument te worden in Gods hand.

Dr Carl Gottlieb Pfander 

The German orientalist/missionary Carl Gotlieb Pfander first published his magnum opus in 1829 when he was 26 years old. The book was translated into all the major languages of the Middle East and was an instant classic. The Turkish sultan was so deeply disturbed by the book that his government assisted in issuing violent counter-publications.

In spite of Pfander's courteous and polite style, the book roused the feelings of many Muslims because it sought to prove that Islam's claims to be the true and final revelation from God could not be substantiated by using arguments based on Islamic sources such as the Qur'an, the hadith, biographies of Mohammed and the works of such leading interpreters of Islam as al-Ghazali.

 

(engelstalig)

How to graduate with your faith intact

Paul Price and Gary Bates 

We live in an age when christians have more evidence to support the Bible's history than at any time in the church's history-particurly in the area of science. However, because the theory of evolution is taught to the exclusion of anything else in most classrooms all over the world, many christian youth enter public education totally unprepared. As a result, many of them become convinced that evolution is 'real' science and that Genesis is just a fable.

Even those who might be equipped with a good knowledge of biblical creation often find themselves in high-pressure situation due to their beliefs.

The Creation Survival Guide was written specifically to help our youth and their families in these situations.

Wiebe K. Goodijk

In 'Dynamische theologie' neemt Wiebe Kees Goodijk ons mee op een inspirerende zoektocht naar onderwerpen uit de wereld van natuur en techniek die een nieuw licht werpen op het geestelijke leven.

Wat dit boek uniek maakt is dat de auteur hele verrassende verbanden legt tussen bekende natuurkundige, scheikundige en biologische verschijnselen en het geestelijk leven. De behandelde onderwerpen zijn meestal zo elementair dat geen speciale voorkennis van de vakken vereist is.

Uit de inleiding: "Het doel van dynamische theologie zoals ik dat voorstel is het beschrijven van de processen die plaats vinden wanneer een mens in al zijn facetten, met een eigen wil, een geweten, gevoelens en verstand geconfronteerd wordt met een levende God die roept, wetten geeft, verantwoording vraagt, geneest en genade bewijst maar ook tuchtigt en oordeelt".

De bekende schrijver C.S.Lewis merkte eens op: "misschien is één van de functies van de wereld van planten  en dingen wel het verschaffen van beeldspraak en symbolen van geestelijke ervaringen." Dat is de beste samenvatting die je kunt geven van dit bijzondere boek.

Ronny Heyboer 

Ronny Heyboer bracht de eerste periode van zijn leven door in Australië en Nederland. Toen riep God hem en zijn vrouw Kay om de liefde van God en de boodschap van verlossing van Jezus Christus te brengen aan de stammen in de jungles van Borneo. Zijn leven werd een doorlopend proces van  volgen en vertrouwen op de Heer die hem de opdracht gaf om in het midden van de jungle een dorp voor 1000 verwaarloosde kinderen te bouwen en scholen voor 2000 kinderen. Met humor schrijft hij over zijn leven en zijn roeping. Het is ook een opdracht aan de lezer om betrokken te raken en ook te gaan werken in Zijn wijngaard.  

Zie ook: WWW.HEYBOER.ORG

 

Infographics

€ 40,00

Infographics

€ 40,00

Het Woord van God in een nieuwe dimensie

Karen Sawrey

In dit grensverleggende boek toont Karen Sawrey ons de Bijbel zoals we die nog nooit eerder hebben gezien. Met behulp van meer dan honderd krachtige infographics wordt er inzicht gegeven in het Oude en Nieuwe Testament en komen de eeuwenoude teksten tot leven.

 

Engelstalig

This DVD is a fascinating new look at the biblical, historical, and scientific evidence for Creation and the Flood. Learn from more than a dozen scientists and scholars as they explore the world around us in light of Genesis. Dr Del Tackett, creator of "the truth project" , hikes through canyons, climbs up mountains, and dives below the sea in an exploration of two competing views ... one compelling truth.

61 minutes dvd with useful guide.

Deze is het ...

€ 7,50

Deze is het ...

€ 7,50

Roger Liebi

 

Wie het Oude Testament leest,  komt diep onder de indruk van het hartstochtelijke verlangen naar de komende verlosser, de Messias, die het diepste probleem van de mensheid zal oplossen en een eeuwige gerechtigheid zal aanbrengen. Deze beloofde Messias wordt in de boeken van de Tenach (de wet, de psalmen en de profeten)  tot in de kleinste details beschreven.

Meer dan 330 verbazingwekkende nauwkeurige profetieën spreken daarvan, met een rijke verscheidenheid aan inhoud. Dit boek laat met historische feiten zien dat deze profetieën vervuld zijn in Jezus van Nazareth. Geen andere godsdienst buiten het christendom kent zo'n ondubbelzinnige en onweerlegbare bewijsvoering.

Zeventien toespraken van Wilhelm Busch (1897-1966). Een Duitse predikant die onvermoeibaar bleef spreken over de boodschap van Jezus Christus.