evangelische boekhandel

Het ontstaan van de Bijbel

€ 11,90

Ds. W.J.J. Glashouwer en Dr. W.J. Ouweneel

Dit prachtige boek geeft boeiende informatie en achtergronden over het ontstaan van de Bijbel. Enkele onderwerpen :

  • Wie zijn de auteurs? 
  • Welke handschriften bestaan er?
  • Wat is de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boeken?
  • Hoe is de Bijbel overgeleverd, op schrift gesteld en verspreid?
  • Hoe ontstond de canon, hoe zit het met de apocriefe boeken?
  • Wat is inspiratie?
  • Welke rol spelen geschiedwetenschap, literatuurwetenschap en schriftkritiek?
  • Waaruit bestaat het Oude en het Nieuwe Testament?

Het ontstaan van de Bijbel is een onmisbaar naslagwerk, vol overzichten, tabellen en veel verhelderende foto's en illustraties.