Jezus

€ 9,95

Wim Mulderij

In ieder mens zit het verlangen om gelukkig te willen zijn. Alleen wanneer de band met God is hersteld, zal de mens deze mooie bestemming bereiken.

Daarom heeft God zijn enige Zoon naar deze verloren wereld gezonden. Zijn zware, maar heerlijke missie via het kruis van Golgotha is volbracht.

Alle mensen die Jezus aannemen, verlaten hun duisternis en komen in het licht van God. Maar velen willen dit niet, omdat ze hun leven van lust en begeerte koesteren.

De mens is ooit door God geschapen. Deze prachtige schepping was in Zijn ogen zeer goed. helaas hebben Adam en Eva niet geluisterd naar hun Maker. Ze werden misleid door de machtige engel die tegen God in opstand was gekomen.

In ongehoorzaamheid aten ze van een verboden vrucht. Ze dachten hierdoor 'goddelijk' te worden. het liep slecht af. Ze werden weggezonden uit die volmaakte hof van Eden en sleurden het hele mensengeslacht mee.

Tussen God en de mens bestaat een onoverkomelijke afstand.

In dit boek kun je lezen hoe Jezus ons heeft verlost en de toegang tot onze eeuwige Vader van liefde heeft heropend.