Dynamische Theologie

€ 18,00

Wiebe K. Goodijk

In 'Dynamische theologie' neemt Wiebe Kees Goodijk ons mee op een inspirerende zoektocht naar onderwerpen uit de wereld van natuur en techniek die een nieuw licht werpen op het geestelijke leven.

Wat dit boek uniek maakt is dat de auteur hele verrassende verbanden legt tussen bekende natuurkundige, scheikundige en biologische verschijnselen en het geestelijk leven. De behandelde onderwerpen zijn meestal zo elementair dat geen speciale voorkennis van de vakken vereist is.

Uit de inleiding: "Het doel van dynamische theologie zoals ik dat voorstel is het beschrijven van de processen die plaats vinden wanneer een mens in al zijn facetten, met een eigen wil, een geweten, gevoelens en verstand geconfronteerd wordt met een levende God die roept, wetten geeft, verantwoording vraagt, geneest en genade bewijst maar ook tuchtigt en oordeelt".

De bekende schrijver C.S.Lewis merkte eens op: "misschien is één van de functies van de wereld van planten  en dingen wel het verschaffen van beeldspraak en symbolen van geestelijke ervaringen." Dat is de beste samenvatting die je kunt geven van dit bijzondere boek.