evangelische boekhandel

De Ark van Noach

€ 14,95

Dr. Stefan Drüeke

 

De beschrijving van Noach en de ark is een van de bekendste geschiedenissen uit de Bijbel, en tegelijk is deze gebeurtenis heftig omstreden.

Was er nu wel of niet een wereldwijde vloed? Is er wel écht een ark geweest? Pasten alle dieren wel in de ark? Zijn er vandaag nog sporen van de ark en de zondvloed te vinden?

Deze vragen worden vaak gesteld en de auteur behandelt ze uitvoerig in dit boek. Bovendien toont hij aan welk verband er is tussen de Bijbelse zondvloedbeschrijving en niet-Bijbelse zondvloedvertellingen.

 

De auteur is als Christen en wetenschapper nauw betrokken bij het Bijbel- en scheppingsmuseum in Wuppertal, Duitsland. Hij is ervan overtuigd dat de Bijbel het Woord van God is, en daarom onderzocht hij zorgvuldig de Bijbelse uitspraken over de hoogst actuele onderwerpen met betrekking tot ark en zondvloed.

 

Hij neemt je als lezer mee naar lang vervlogen tijden; het zal je verbazen hoe nauwkeurig en betrouwbaar de oude beschrijving van de Bijbel is!