Als u de Zoon van God bent

€ 18,95

Julia Blum

 

Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet.
Micha 4:11-12a HSV

 

Kennen wij de gedachten van de HEERE wel?

 

In Bethanië woonden Martha, Maria en hun broer Lazarus. De Heer was met Zijn leerlingen altijd bij hen welkom. Ze hadden een bijzondere band met Hem. Toen Lazarus heel ernstig ziek werd stuurden zijn zusters een bericht. De Heer zou vast snel komen om Zijn geliefde vriend te genezen. Maar Hij kwam maar niet; Lazarus stierf en zijn zusters waren diep teleurgesteld. Wat zullen de buren in Bethanië toen gedacht hebben?
Benjamin was de lievelingsbroer van Jozef. Toch zorgde Jozef ervoor dat Benjamin een angstige tijd doormaakte in zijn Egyptisch paleis nadat de zilveren koningsbeker in zijn bagage werd gevonden. Wat dachten zijn broers van hem? Kon Benjamin een dief zijn?
Job was rechtvaardig en rijk gezegend. Totdat de ene na de andere ramp hem trof. De drie vrienden zeiden dat de rampen straffen van God waren voor Jobs zonden.

Julia Blum laat zien dat de omstanders foute conclusies kunnen trekken als God niet ingrijpt bij het lijden van Zijn kinderen en dat Zijn kinderen niet begrijpen waarom de HEERE Zich voor hen verborgen lijkt te houden.

Blum is een Jodin die tot geloof in Jezus (Jesjoea) is gekomen. Ze trekt de lijnen door naar het lijden van haar volk. Kennen we de gedachten van de HEERE over Zijn volk wel? Begrijpen we het geheimenis waar Paulus over schreef in zijn brief aan de Romeinen?

 

Dit boek verscheen eerder in het Engels, Duits en Russisch

 

Julia Blum is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies.