evangelische boekhandel

Alsof Hij zijn gezicht verborg

€ 17,95

Julia Blum

 

De verborgen Messias bij Jesaja en Lukas

 

Jesaja en de verzegelde boekrol

 

De algemene gedachte binnen de christenheid is, dat Jezus van Nazareth de profetieën van het ‘Oude Testament’ (de Tenach) heeft vervuld maar dat het Joodse volk Hem niet als Messias herkende vanwege hun eigen verblindheid. Er kwam een zware beschuldiging vanuit de kerken: de Joden hadden Jezus Christus verworpen en laten kruisigen. Het eeuwenlang herhalen van die beschuldiging heeft vreselijk veel lijden teweeggebracht. Als Messiasbelijdende Jodin heeft Julia Blum zich jarenlang beziggehouden met de lijdensweg van haar volk. In dit boek legt ze het mysterie uit van het niet herkennen van Jezus als Messias door het volk Israël, het volk van God. Het is voor christenen zo moeilijk te begrijpen. We kunnen wijzen op Jesaja 53 maar wie verbergt het aangezicht in vers 3 en wat betekent Jesaja 29:11-12:

"Daarom is u alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, dat men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: ik kan niet, want het is verzegeld."

 

Maar hun ogen werden gesloten gehouden

Waarom herkenden de twee leerlingen op de weg naar Emmaüs hun leraar Jezus niet? We kunnen van alles bedenken maar het antwoord staat in de Bijbel: “Hun ogen werden gesloten gehouden.” Het lag niet aan henzelf. Het geheim is: wie was het die hun ogen gesloten hield en waarom?

 

Julia Blum vond de antwoorden op het geheim van de verborgen Messias in het laatste hoofdstuk van het Evangelie Lukas. In de Evangeliën wordt Jezus op veel plaatsen geschilderd als een Messias die zijn identiteit voor zijn eigen volk verborgen hield: "Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen niemand te zeggen dat Hij de Messias was." Het is voor ons nodig om te weten waarom Hij zich verborgen hield.