evangelische boekhandel

Ontmoetingen met Jezus

€ 12,90

Johan Krijgsman

 

Heel ons leven bestaat uit ontmoetingen met mensen. Daardoor worden we gevormd. Ook de Bijbel staat vol met geschiedenissen van mensen die elkaar ontmoeten. Vooral lees je daarin over ontmoetingen tussen God en mens. Zo heeft de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde veel mensen ontmoet. Hij kwam in contact met heel verschillende mensen. Het is leerzaam om te zien hoe Jezus met ieder van hen persoonlijk omging. Of het nu de bloedvloeiende vrouw betrof, Nicodémus, Bartimeüs of de zondares in het huis van Simon, altijd was het op een liefdevolle en bewogen manier. Ieder die Hem nodig had, was welkom bij Hem.
In Zijn ontmoetingen was Jezus steeds gericht op de eer van God. Daarbij wees Hij mensen op Zichzelf als de Zaligmaker van zondaren.

 

In dit boek maken we twintig ontmoetingen met de Heere Jezus mee. Wat heeft de Heilige Geest daarin tot óns te zeggen? Zijn
werk is onmisbaar nodig én mogelijk om te komen tot een eerste of ook een vernieuwde ontmoeting met de Zoon van God.

 

Johan Krijgsman is evangelist van Bijbelcentrum 'Bij Simon de Looier', een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Amsterdam.