Sporen van de schepper

€ 4,00

Dr Stefan Drüeke

 

Is het mogelijk en verantwoord om als christen onvervalst het Bijbelse scheppingsbericht vast te houden? We hopen dat deze brochure een tipje van de sluier oplicht voor jong en oud die met deze vragen worstelen.

Deze brochure heeft niet de pretentie een natuurwetenschappelijk bewijs voor of tegen de evolutie of de schepping te leveren. Dat is ook helemaal niet mogelijk, omdat het om historische vragen gaat, dus om vragen naar het verleden.  En deze vragen kunnen maar heel beperkt door natuurwetenschappelijk methode onderzocht worden.

Dit boekje is ook niet bedoeld als vervanging van een lesmethode.  Er worden controleerbare feiten voorgesteld, die in een wereldbeeld moeten worden ingebouwd. Uiteindelijk gaat het om de vraag of deze waargenomen feiten zich uitsluitend laten verklaren met evolutie of dat ze juist heenwijzen naar een Schepper-God.