evangelische boekhandel

Geen paniek de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen

€ 11,00

J.Ph. Buddingh

Onze tijd lijkt door rampen en terreur gekenmerkt te worden. En het lijkt niet minder maar veeleer erger te worden. Wat staat ons te wachten? Er is ook nog de dreiging van de opwarming van de aarde. We weten daardoor niet meer waar we aan toe zijn. 

De Thessalonicenzen, aan wie Paulus twee brieven heeft geschreven, verkeerden ook in onzekerheid, met reden, want ze werden vreselijk vervolgd. Ook zij vroegen zich af wat hen te wachten stond en ze hadden daarom  vragen: hoe staat het met hen die gestorven zijn? Leven we in de tijd van het oordeel, of in de grote verdrukking? Komt Christus spoedig weer? Wat zal de nabije toekomst brengen?

Om hun antwoord te geven, heeft Paulus deze brieven geschreven. Hij had slechts drie weken in hun stad gepredikt en daardoor niet de gelegenheid gehad hun alles te vertellen. Met name over de toekomstige dingen had hij nog één en ander te zeggen. Want bij God waren er antwoorden op hun vragen.

De tijd waarin wij leven geeft aanleiding dezelfde vragen te stellen. Onvoorstelbare rampen, terreur, brandhaarden in Azië en Afrika, opwarming van de aarde, het maakt allemaal de toekomst onzeker. 

Daarom zijn deze brieven bijzonder actueel; wie wil er niet weten wat de toekomst gaat brengen?