evangelische boekhandel

Climax Atlantis

Uitverkocht
€ 35,00

Aankoop d.m.v. Koop/leenbasis. Zie pagina Contact.

 

Jan G. Blaauw

Dit boek is tot stand gekomen na vele jaren van onderzoek en studie van de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en geschiedenissen van de mens, zoals oude historici en kroniekschrijvers hebben opgetekens en nagelaten. Tevens is toegevoegd wat de archeologie naar voren heeft gebracht.

De chronologische geschiedenis van het "Boek der boeken" is doorslaggevend, zoals ook ondubbelzinnig blijkt uit de inhoud van dit boek. Dit boek gaat niet over de geschiedenis van de oudheid van de aarde, maar vertelt over de gebeurtenissen in de oudheid van de mensheid.

Atlantis was op voorhand niet het onderwerp van deze uitgebreide studie, het verrassende bronnenmaterieel leidde tot de ontdekking van het Wereldrijk Atlantis en de verschijning van de Bijbelse Jozef in dat Rijk.

Voor alle duidelijkheid: van een mistig, verzonken rijk dat ergens op de oceaanbodem rust wil de Bijbelgetrouwe Apeldoorner niets weten. Hij spreekt van transparant, eerlijk en onthullend. Atlantis heeft naar zijn mening wel degelijk bestaan, maar in een andere vorm dan wikipedia omschrijft. Atlantis staat voor Atlas en die naam dragen twee Egyptische farao's ook. Atlas (Atlantis) is ook de naam van de toenmalige hoofdstad van Egypte die in 1625 door een tsunami werd verwoest na een vulkanische uitbarsting op het eiland Santorini (Thira) die de laaggelegen Nijldela in rouw dompelde.

En Atlantis is de naam die de latere Grieken gaven aan het Egyptische wereldrijk dat zich door veroveringen en huwelijkspolitiek uitstrekte van de Grote tot de Atlantische Oceaan. De vloedgolf na de eruptie op Santorini maakte een einde aan een reeds verbrokkeld rijk dat wat ondergang betreft grote vergelijkingen vertoonde met het Imperium Romanum (Rome).

Met de Bijbel als belangrijkste bron (andere bronnen zijn onder anderen Plato, Plinius de Oude en Wikipedia) komt Blaauw, een voormalige stuurman op de grote vaart en later hoofdambtenaar van Rijkswaterstaat, tot zijn nauwgezette beschrijvingen van oeroude dynastieën.

Honderd bladzijden heeft hij gewijd aan Egypte met als climax de heerschappij van sub-farao Kafre die kort voor de ramp op Santorini gedurende decennia het Egyptische Rijk bestuurde. Kafre is niemand minder dan de Bijbelse Joseph. Van een mogelijke evolutie wil Blaauw niets weten. De Bijbel betekent voor hem structuur.

 

Borgbedrag € 30

Leenbedrag voor vier weken € 5 + verzendkosten