evangelische boekhandel

Einsteins waarschuwing

€ 4,00

DVD

Een film over de verbitterde strijd tussen wetenschap en ideologie

van Fritz Poppenberg 75 minuten

De kritische benadering van de ontstaansgeschiedenis van het evolutiemodel laat zien dat het evolutiemodel geen puur natuurwetenschappelijk model is. Kenners van de wetenschapstheorie zal dit niet verbazen. Wel verbazend is de hardheid en verbittering waarmee de evolutiegedachte als waarheid naar voren is gebracht - nodig als fundament onder een materialistische wereldbeschouwing. De film toont indrukwekkend de niets ontziende opmars van deze gedachte, ondanks de waarschuwing van Einstein 'God dobbelt niet' - en laat zien dat de fundamentele vraag naar de oorsprong van het leven alleen dan zinvol beantwoord kan worden, als achter de dingen en het leven een bouwplan en een Schepper aangenomen wordt. De DVD bevat een uitgebreid keuzemenu en is bijzonder goed geschikt voor persoonlijke studie en gebruik in klaslokaal of collegezaal.