evangelische boekhandel

De Leugen

Uitverkocht
€ 6,00

Ken Ham

De bijbelse profetie waarschuwt ons dat er in de laatste dagen valse leraars verderfelijke leugens onder de mensen zullen verspreiden. Hun doel is Gods Waarheid in diskrediet brengen en de gelovigen uit te buiten door zelf bedachte en verzonnen verhalen te vertellen. (2 Petrus 2-3)

Tegenwoordig zijn veel leken, voorgangers en christelijke opvoeders krachteloos in hun verkondiging van het Evangelie. Zij hebben Genesis, het fundament van de bijbelse leer, verworpen. Zij stllen geloof in de mythe van de 20e eeuw over de oorsprong: Evolutie.