evangelische boekhandel

Telos vertaling

€ 27,95

De Telos vertaling is een leesbare en betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands.

De Telos-vertaling bevat :

Uitvoerige informatie over de ontstaanswijze van het Nieuwe Testament, korte inleidingen tot de Bijbelboeken, verhelderende voetnoten die afwijkende varianten in de grondtekst of alternatieve vertaalmogelijheden vermelden, en talrijke verwijsteksten in de kantlijn.

Een woordenlijst van enkele belangrijke woorden met hun betekenissen, een beschrijving van maten, gewichten, geldsoorten en Joodse partijen; een overzicht van de familie van Herodes en het leven van Christus, en een tijdtafel van het Nieuwe Testament.

Deze vertaling is uitermate geschikt voor Bijbelstudie.