evangelische boekhandel

De samengestelde namen van de HEERE

€ 11,95

Hoite Slagter

 

In dit boek komen tien zogenoemde 'samengestelde Namen van de HEERE' voor. Dit zijn namen waarin de Naam van God gecombineerd wordt met een bepaalde eigenschap van Hem:

 

1       De HEERE zal erin voorzien
2       De HEERE uw Heelmeester
3       De HEERE is mijn Banier
4       De HEERE Die u heiligt
5       De HEERE is vrede
6       De HEERE van de legermachten
7       De HEERE mijn Herder
8       De HEERE de Allerhoogste
9       De HEERE onze gerechtigheid
10     De HEERE is daar

 

Op 'De HEERE van de legermachten' na, komen ze alleen in het Oude Testament voor. Wat al deze Namen gemeen hebben, is dat ze de Naam van God - JHWH - bevatten. In het Oude Testament wordt deze Naam weergegeven met 'HEERE' (met alleen maar hoofdletters).

De betekenis van deze Naam is: IK BEN. Dit is de basis van alles wat door de samengestelde Namen over Hem gezegd wordt: Hij is er altijd, zonder begin en einde!