evangelische boekhandel

Als balsem in de wonden

€ 12,50

Ineke van Dok-Mak

Ziekte en genezing vanuit Bijbels perspectief 

Iedereen wil graag geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Toch zijn ziekte en dood dagelijks rondom ons. Moeten wij dit accepteren? In hoeverre bepalen wij zelf onze gezondheid? Kunnen wij gezondheid bereiken en behouden?

Met als leidraad deze vragen bespreekt de ervaren psychologe de zeer complexe problematiek rond ziekte en gezondheid en geeft zij een aantal richtlijnen.