evangelische boekhandel

Het Hooglied van Salomo

€ 12,85

F.W. Schwartz

 

Het Hooglied, het lied der liederen, handelt over de liefde tussen een bruidegom en een bruid. Als wij ons verdiepen in de tekst, dan zien wij veel meer dan een waarneembare liefde tussen een bruidegom en een bruid. De lezer mag de openbaring van de zuiverste liefde van de Bruidegom, Jezus Christus tot Zijn bruid, de gemeente ervaren en andersom.

Het, in biddend opzien, zoeken naar de zuiverste liefdeband met Christus verrijkt en verdiept het geloofsleven van iedere gelovige en christelijke gemeente. Het brengt zowel de persoonlijke gelovige als de christelijke gemeente dichter bij de Heer. Dit boek helpt de lezer(s) bij deze zoektocht.

Het boek geeft vers voor vers een verklaring bij het Bijbelboek, “Het Hooglied van Salomo” en nodigt uit tot (verdere) Bijbelstudie zowel persoonlijk als in groepsverband.

“Wat zou die zuiverste of uitnemende liefde voor u kunnen betekenen?”