evangelische boekhandel

Bezwaren tegen het geloof weerlegd

€ 9,95

Alexander Schneider

 

Uitdagende antwoorden op 22 veel gehoorde bezwaren

 

Leuk dat je dit boek leest. Ik weet niet waarom je dat doet. Misschien heb je het boek gekocht, misschien heeft een vriend of kennis het jou cadeau gegeven.

Hoe dan ook: het is mogelijk dat allerlei bezwaren en tegenwerpingen tegen het Christelijke geloof je bezighouden. Ik werd er vaak mee geconfronteerd – door atheïsten, mensen met Christelijke ouders, boeddhisten, moslims, hindoes, katholieken, rastafari’s, Jehova’s Getuigen, evolutietheoretici, aanhangers van het ‘vliegende spaghettimonster’, satanisten, mensen die geliefden verloren hebben, terminale zieken, vluchtelingen met een traumatisch verleden, moordenaars, misdadigers, drugsjunkies, alcoholisten, oorlogsveteranen, daklozen, managers, homoseksuelen, doctoren, wetenschappers, rijken en armen, jongeren en ouderen en nog veel anderen.

Al deze mensen hadden argumenten, tegenwerpingen, bezwaren en excuses. Ik wil proberen op enkele daarvan in te gaan, maar ik ben me ervan bewust dat ik niet elk bezwaar uitputtend kan behandelen. Je kunt dit boek helemaal doorlezen of gericht enkele punten uitzoeken die je het meest interesseren. Je zult merken dat ik vaak de Bijbel citeer. Dat is belangrijk omdat de Bijbel antwoord geeft op de vraag hoe God over de verschillende bezwaren denkt. De Bijbel is voor mij trouwens het Woord van God. Waarom ik daarvan overtuigd ben, leg ik aan het begin dan dit boek uit.

Ik wens je toe dat al je bezwaren verbleken en dat je God zult vinden. De Bijbel zegt over Hem: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). God wacht erop dat jij in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft. Hij wil je eeuwig leven geven!

Uiteindelijk kan alleen God Zelf je bezwaren naar tevredenheid beantwoorden. Hij belooft in de Bijbel: ‘U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE’ (Jeremia 29:13-14).