Met vreugde zult u water scheppen

€ 20,00

Julia Blum

 

Verborgen schatten in de Bijbel vanuit de Hebreeuwse taal en verbindingen tussen het Oude en Nieuwe Testament in 2 x 50 korte hoofdstukken

Als de Bijbelteksten tot leven komen. Een Samaritaanse vrouw kwam naar de Jakobsbron bij Sichar om water te putten. Daar was de Heer Jezus en Hij bood haar levend water aan! In het Hebreeuws is levend water majiem chajiem. Het komt al in Genesis 26:19 voor bij de waterputten van Abraham. Majiem chajiem slaat in de natuurlijke betekenis op stromend water. Maar de diepere betekenis van levend water mogen we niet over het hoofd zien. Het verwijst naar Gods Levende Water dat de dorst van ons hart kan lessen.

In dit boek laat Julia Blum je steeds weer verbazen over de rijkdom van de diepere betekenis van veel Bijbelgedeelten. Er zit een structuur in het boek. In Deel I ontvouwen de verborgen schatten zich in de Hebreeuwse tekst in 50 korte hoofdstukken. Daarna wachten je in Deel II nog meer verrassingen als Julia Blum in 50 hoofdstukken gedeelte uit het ‘Nieuwe Testament’ verbindt met het ‘Oude Testament’ de Tenach, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.