Christendom Onwijs...

€ 15,00

15 wetenschappers over God, geloof en wetenschap

Bij veel vakken op school, in allerlei kranten en tijdschriften en in uiteenlopende televisieprogramma's wordt verteld dat het geloof in de God van de Bijbel is achterhaald.

Vroeger hadden de mensen dit geloof nodig omdat veel dingen in de natuur onverklaarbaar waren. Nu weten we wel beter. God heeft niet de mens geschapen, maar de mens heeft God geschapen. De wetenschap heeft immers bewezen, op basis van harde feiten, dat het geloof in God en in de Bijbel niet meer van deze tijd is.

Maar zijn die vermeende feiten wel zo hard? Is wetenschap werkelijk onverenigbaar met het geloof in de God van de Bijbel? 

15 wetenschappers laten zien - ieder vanuit zijn vakgebied - of het bestaan van God een gedachtenspinsel is van mensen, of dat de Bijbel toch betrouwbaar is.