evangelische boekhandel

Maak ze sterk

€ 18,00

Erik Smit | Wietske Noordzij

 

Werken aan de weerbaarheid van je kind.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Het boek Maak ze sterk laat zien hoe je hen kunt leren om de juiste keuzes te maken.

Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit
en social media. Auteurs Wietske Noordzij en Erik Smit zijn beiden werkzaam bij Chris en bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise.

Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder
ingewikkelde theorieën. Elk hoofdstuk bevat vragen om over door te denken en concrete tips.

Voor ouders en verzorgers, maar ook voor leerkrachten en kerken- en jongerenwerkers die omgaan met kinderen vanaf de basisschoolleeftijd. Het boek sluit aan bij het weerbaarheidstrainingsprogramma LEV! van Chris voor scholen
en kerken. Klik hier voor meer informatie over dit programma.

Voor ouders en opvoeders heeft Chris een zesdaagse cursus ontwikkeld om dieper in te gaan op het thema weerbaarheid. 

Voor meer informatie:

www.raiseup.nl