evangelische boekhandel

Brieven voor jou Deel 6

€ 7,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree

 

Bijbel lezen met kinderen

Deel 6 - 1 & 2 Thessalonicenzen en Filémon

 

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte.

Daal 6 gaat over de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen en de brief aan Filémon. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijk leven.

 

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kindereen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven.

Om het samenzingen te stimuleren os ook steeds een paslmvers opgenomen.