evangelische boekhandel

Geld en bezit

€ 9,95

Hansruedi Graf

Praktisch onderwijs voor de omgang met geld

Ieder mens heeft met geld te maken, of je nu man of vrouw, oud of jong, gelovig of ongelovig bent. Zonder geld kan je in deze wereld niet leven. Er wordt vaak gezegd : 'Geld regeert de wereld!'

Ook in de Bijbel komt geld vaak voor. Al in Genesis wordt dit begrip diverse keren gebruikt. In Gods Woord staan meer dan 2000 verzen over geld en bezit. In de evangeliën heeft één op de tien verzen het direct over het onderwerp 'geld'. Ook veel gelijkenissen gaan over geld, rijkdom of bezit.

Omdat geld in het alledaagse leven van de christen een belangrijke plaats inneemt en omdat God ons in Zijn Woord veel over dit onderwerp vertelt, willen we ons in dit boek graag eens bezig houden met het onderwerp 'geld'. Aan de hand van de Bijbel willen we enkele hulpmiddelen voor de juiste omgang met geld doorgeven. Het is onze wens, dat de geuite gedachten in het dagelijks leven tot een manier van denken en handelen leiden die onze Heer eert. Geld is op zichzelf gezien neutraal. Maar onze relatie tot geld beïnvloedt ons leven sterk. De Heer Jezus heeft vaak over geld gesproken, omdat Hij wist welke rol het in ons leven speelt. Hij heeft Zijn eigen voorbeeld ook in dit opzicht aan ons nagelaten. Daarom zullen we ons oog in dit boek telkens opnieuw op Hem richten.