evangelische boekhandel

Leiderschap in de stijl van de Heer

€ 7,95

Ajith Fernando

Dit is een boek voor christen-leiders. Mensen die proberen anderen te leiden, in de stijl zoals Jezus dat deed. En dus: dienende leiders. Wie begint te lezen, zal al gauw bepaalde dingen missen, en andere elementen juist overvloedig aantreffen. Heel veel in dit boek gaat over het persoonlijke geloofsleven. Dat moet wel. Er is terecht in onze tijd veel aandacht voor professionele kwaliteit in leiderschap. Maar Ajith Fernando is er vast van overtuigd dat de geestelijke leiders van de 21e eeuw vooral hun crisis ervaren op het gebied van het persoonlijke leven. D.L. Moody heeft ons gezegd dat hij meer problemen had met D.L. Moody dan met enige andere persoon met wie hij in contact kwam...

Christelijke leiders falen maar al te vaak in hun levenswijze en ont-eren daardoor Christus. Terwijl het er juist om gaat om in onze levenspatronen iets van Hem te laten zien. Leven in de stijl van de Heer, leiderschap zoals Hij het deed, dienen zoals Jezus. Daar gaat dit boek over.