evangelische boekhandel

Het werk van de Heilige Geest

€ 10,00

Jessie Penn-Lewis

In dit kleine boekje geeft Jessie Penn-Lewis ons een beeld van de dienst van de Heilige Geest als Trooster, Leraar en Getuige van Christus. We zien wat de vrucht is van een leven in de Geest en leren wat het doel van God is in de zending van de Heilige Geest.

Jessie Penn-Lewis schrijft: 'Ik wil niet uw verstand of uw gevoel bevredigen, of u bevestigen in uw mening of visie. Ik wil juist van al die dingen wegleiden en u alleen maar vragen: 'Kent u de Heilige Geest? En kent u door de Heilige Geest de Here Jezus en de Vader? Met andere woorden : Kent u God?