evangelische boekhandel

Het ervaren van de diepten van Jezus Christus

€ 20,00

Jeanne Guyon

Dit boek, in het Engels verschenen onder de titel 'Experiencing the depths of Jesus Christ', is één van de belangrijkste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Zelfs wetenschappers op het terrein van de seculiere geschiedenis erkennen de grote invloed die dit boek heeft gehad in de geschiedenis van het christendom. Madame Guyon wordt algemeen, zelfs door haar tegenstanders, erkend als één van de bekendste vrouwen in de geschiedenis van de kerk. Will Durant belicht in zijn 11-delige werk 'Story of Civilisation' uitvoerig de betekenis van het leven en de geschriften van Jeanne Guyon voor de geschiedenis van Frankrijk. 

Er was een tijd dat dit boek in het openbaar werd verbrand, en toch is het tegelijkertijd door zoekende christenen ontvangen als één van de meest bruikbare en krachtige christelijke boeken die ooit zijn geschreven. Opgetekend door Jeanne Guyon, één van de beroemdste heiligen die het Christendom heeft voortgebracht, heeft het een hoofdrol gespeeld in het leven van misschien wel meer bekende christenen dan welk ander boek ook. Hier is dan de Nederlandse uitgave, een vertaling van de eerste uitgave in hedendaags Engels.

Watchman Nee zorgde dat dit boek in het Chinees werd vertaald en dat het beschikbaar kwam voor iedere nieuw-gelovige van De kleine Kudde.  Fénelon, Graaf Zinzendorf, John Wesley, de eerste quakers, Jessie Penn-Lewis en Hudson Taylor, zij allen hebben het boek warm aanbevolen bij de gelovigen van hun tijd. 

Dit boek zal u binnenleiden in een heel nieuwe en vooral diepere relatie  met Jezus Christus.