PAULUS en de apostelen vertellen het goede nieuws

€ 5,00

Voor kinderen vanaf groep 4

Naverteld door Joy Melissa Jensen

In 'Paulus en de apostelen vertellen het goede nieuws' kunnen kinderen zelf lezen over de verhalen uit het bijbelboek Handelingen. Over de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, de toespraak van Petrus, de wonderen en tekenen die de apostelen deden door Gods kracht, Stefanus, de ontmoeting van Saulus met Jezus op de dag naar Damascus, tot aan Paulus' gevangenschap in Rome.