evangelische boekhandel

De reis van de Ark van het Verbond

€ 10,00

Hugo Bouter

Dit boek over de veelbewogen geschiedenis van de Ark van het Verbond werpt licht op de betekenis van de Arks voor Gods volk in de huidige bedeling van de genade. De auteur trekt allerlei parallellen tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het belang hiervan is dat de geschiedenis van Israël actueel wordt gemaakt voor ons. Terecht wordt benadrukt dat alles wat tevoren is geschreven, tot onze lering is geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften hoop hebben. (Romeinen 15:4)

De allegorische uitlegging van de Schrift vindt haar grond in de Bijbel zelf. De vele details van de Reis van de Ark dienen dus niet in de eerste plaats om de nieuwsgierigheid van historici en archeologen te bevredigen, maar het zijn geestelijke lessen voor de Gemeente van God in onze dagen: (...) deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons (1 Cor. 10:6)