evangelische boekhandel

Gods verbond met Abraham

€ 8,00

Jan Sjoerd Pasterkamp

Een prediker uit Australië was op bezoek bij ons in Papoea-Nieuw-Guinea. Hij leerde ons een nieuw lied met een leuke en pakkende melodie: 'We are heirs of the Father, we are heirs of the Son'. Ik herkende de woorden meteen: Romeinen 8:17. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Het liet mij niet meer los en in de dagen daarna bleef de vraag in mijn denken knagen: wij zijn erfgenamen van wat? Dat leidde tot een zoektocht en intensieve Bijbelstudie. Ik ontdekte al snel dat wij erfgenamen zijn van de belofte die God gaf aan Abraham in Genesis 12:1-3. Deze belofte werd als het ware het 'geraamte' van de openbaring die Paulus kreeg over het verlossende werk van Christus. Wat die belofte betekent heeft mijn denken en werken als zendeling en nu als voorganger in Nederland, maar vooral als volgeling van Jezus, behoorlijk veranderd. In uw handen heeft u het boek waarin ik die ontdekking beschreven heb. Ik heb zo het vermoeden dat het uw denken als volgeling van Jezus wel eens behoorlijk zou kunnen veranderen.

Jan Sjoerd Pasterkamp