evangelische boekhandel

Genezend gebed voor kinderen

€ 9,90

Ruth Hawkey

"Waar was mama toen ik haar zo hard nodig had?"

"Waarom krijg ik altijd een grote mond en slaag?"

"Ik word zo gepest op school. Moet dat nou?"

"Ik heb een vreselijk geheim. Het knaagt van binnen!"

Enkele voorbeelden van uitingen van wanhopige kinderen. Als moeder, als vader, als leraar bent u bewogen. U wilt graag helpen, maar hoe? In dit boek worden de oorzaken beschreven waarom een kind soms agressief of onhandelbaar is. Waarom sommige kinderen worstelen met autisme of ADHD. En wat belangrijker nog is: u vindt bijbels gereedschap waardoor er verandering en genezing plaatsvindt. Kernpunt is kinderen zo op te voeden dat er een juist beeld ontstaat van de hemelse vader.

Van harte aanbevolen voor ouders, hulpverleners, kinderwerkers en anderen die betrokken zijn bij kinderen.

Ruth heeft een opleiding genoten aan de universiteit van Durham. Ze heeft jarenlang ervaring op het gebied van genezing en bevrijding van diepe trauma's. Ze leidde onder meer samen met haar man Ellel Ministries in Canada. Haar inzichten gaan duidelijker verder en dieper dan die van de meeste hulpverleners.