evangelische boekhandel

Tegenstrijdigheden in de Bijbel

€ 12,95

dr. Stefan Drüeke & Arend Remmers

Al lange tijd hebben veel Bijbellezers zich beziggehouden met het thema "tegenstrijdigheden in de Bijbel". In de oudheid waren er al mensen die zich tot taak hadden gesteld om "fouten" in de Bijbel op te sporen. Dat zoeken is nog steeds niet opgehouden. Dat bewijzen de talloze internetpagina's die ingaan op vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel. 

Dit boek loopt deze kritische vragen over de Bijbel na. Zo wordt de Bijbelse tekst in zijn context nauwkeurig onderzocht, waarbij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst wordt geraadpleegd. Hoe meer je je in dit boek verdiept, hoe meer je als lezer duidelijk wordt dat de Bijbel betrouwbaar is. Vele vermeende tegenstrijdigheden worden snel opgelost en ontpoppen zich juist als een schitterend bewijs voor de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift. 

Dit boek is een goede hulp voor twijfelaars en voor wie hen willen helpen. maar ook voor ieder die Gods Woord liefheeft en een verklaring zoekt voor moeilijke teksten.

De Heere Jezus heeft gezegd: "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen zeker niet voorbijgaan" (Mattheüs 24:35).