evangelische boekhandel

Gemeentegroei Compleet

€ 8,00

ds Bram Krol

 

een praktische handleiding

Er gebeurt zoveel op het gebied van Gemeentegroei dat het moeilijk is het overzicht te bewaren. Bram Krol geeft dat overzicht vanuit zijn jarenlange deskundigheid en brede oriëntatie. Uit zijn streven om zo volledig mogelijk en zo leesbaar mogelijk te zijn, is de lichtelijk pretentieuze titel voortgekomen: Gemeentegroei compleet.

Bram Krol was één van de eersten in Europa die zich met het verschijnsel Gemeentegroei bezighielden. Hij is een inspirerende en uitdagende gesprekspartner op dit gebied geworden. 

Nieuw aan dit boek is de geschiedschrijving van de gemeentegroei-beweging. Ook nieuw zijn de verbanden die Krol legt tussen Gemeentegroei en opwekking. En hij is de eerste die Gemeentegroei beschrijft als de evangelische variant van de Praktische Theologie. Een zwaartepunt in dit boek is het schematisch overzicht van de acht kenmerken van een gezonde gemeente, in samenhang met haar omgeving. Krol presenteert voorts een heldere kijk op het effectief gemeente-zijn, op de zin en de beperking van gemeente-diagnoses, op het belang van gemeentestichting. Wellicht is het toch niet teveel gezegd: Gemeentegroei compleet.