evangelische boekhandel

Uitdagende profetieën

€ 5,00

ds Bram Krol

Actuele bijbelstudies

De maandelijkse bijbelstudie is één van de meest gelezen rubrieken van het blad Uitdaging. En dat al twintig jaar lang! Hoe kan dat? Is het de creativiteit van de schrijver? Zijn het de onverwachte invalshoeken? Of de speelse omgang met de Nederlandse taal? Van alles wat. Maar het belangrijkste is de Bijbel zelf. Het is Gods boek voor het menselijke leven, een gids voor alledag! Dat kwam in elke studie van Bram Krol opnieuw naar voren.

Uitdagend - omdat de schrijver ieder persoonlijk aanspreekt. Profetie - omdat het actueel verkondigen van Gods Woord ten diepste profetie is. Maar ook uitdagend en profetisch, omdat Bram Krol de kerk en de geestelijke toestand van onze tijd belicht vanuit de Bijbel. Soms heel prikkelend, om een reactie uit te lokken...

 

In een persoonlijk woord voegt de auteur een stukje 'moderne kerkgeschiedenis' toe. Zijn stellingname vóór de Bijbel en tégen de vrijzinnigheid en sektarisme, hebben zijn leven getekend. Hij heeft stormachtige tijden meegemaakt. Ook dat hoort bij een duidelijke positiekeuze. Juist daardoor konden veel Uitdaging-lezers zich met hem identificeren.