evangelische boekhandel

De boom van Isaï (adventkalender)

€ 14,95

Uitzien naar het kerstfeest

 

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys

 

Compleet pakket met grote poster

 

De adventstijd is een waardevolle periode om als gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. De boom van Isaï is daarbij een eenvoudig hulpmiddel. Iedere dag in de adventstijd staat een symbool centraal dat verwijst naar een Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar zijn komst.

De boom van Isaï bevat een poster, dertig dagboekstukjes met een bijbehorend schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Na het lezen van het gedeelte van die dag kunnen kinderen het bijbehorende symbool uitknippen en in de boom plakken.

Leeftijd : 3-8 jaar