evangelische boekhandel

Het boek voor onze tijd

€ 30,75

De openbaring van Johannes leesbaar voor de gemeente

F.W. Schwartz

De auteur van dit bijzondere werk F.W. Schwartz heeft van 1863 tot 1895 de hersteld apostolische zendingkerk in Nederland trouw gediend. Hij stond in de priesterlijke bediening en bekleedde daarin het apostelambt. Als publicist is 'Het boek voor onze tijd' zijn belangrijkste werk geweest. Hij heeft het inzicht verkregen om de Openbaring van Johannes op een heldere manier te ontsluiten voor de gemeente. De Openbaring van Johannes bevat in haar geheel beeldspraak en visioenen. Deze zijn, zoals alle bijbelboeken, ontvangen en geschreven op goddelijke ingeving. De taal van de Bijbel is de taal van de Heilige Geest. In het gebruik van beelden in de Bijbel gaat de Heilige Geest zodanig consequent door, dat men hieruit de betekenis kan opsporen van de beeldspraak in de Openbaring, zoals F.W. Schwartz mocht ontdekken en uitwerken. Gods Woord zelf gaf de auteur dus de sleutel tot de verklaring.

Overigens zal het duidelijk zijn dat in dit boek uit 1872 veel verwijzingen staan naar historische gebeurtenissen en auteurs uit de 19e eeuw. Toch wordt dit boek daardoor niet gedateerd. Het is actueler dan ooit!