evangelische boekhandel

Verwijsbijbel HSV

€ 69,95

Herziene Statenvertaling met tekstverwijzingen

 

Deze verwijsbijbel bevat een uniek referentiesysteem met teksten uit het Oude Testament die thematisch verbonden zijn met teksten in het Nieuwe Testament en andersom. Deze teksten staan naast de bijbeltekst in een blauwe kleur. Daarnaast zijn teksten uit het Oude Testament waar in het Nieuwe Testament naar verwezen wordt en andersom, in de bijbeltekst in blauw weergegeven. Op deze manier worden het Oude en het Nieuwe Testament op een bijzondere manier bij elkaar gebracht, waardoor de samenhang tussen en de eenheid van beide Testamenten wordt versterkt.