evangelische boekhandel

VRIJ gesproken !

€ 24,50

Michael A. Eaton

Vrijgesproken! is een geweldig boek als je van Bijbelstudie houdt. Het geeft een nieuwe, sterk doordachte en doorleefde visie op genade en geloofszekerheid. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade wilt bestuderen, dan is dit je boek.

Vrijgesproken! behandelt de thema's genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en - misschien wel het hoogtepunt - het geloof van Jezus in ons.

De schrijver geeft de lezer een heldere en doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie te doordenken. Zijn theologie biedt kerken gezinnen en individuele christenen een sterk geloofsfundament.