De weg naar het kinderhart

€ 15,95

Tedd Tripp

Bijbelse opvoeding in de praktijk

Ouders maken zich vaak vooral druk om het gedrag van hun kind. Maar God heeft oog voor het hart. Hij zegt dat alles voortvloeit uit het hart (Spreuken 4:23). Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dit principe vormt de basis voor een goede, bijbelse opvoeding.

Tedd Tripp laat heel praktisch zien hoe je een gids voor je kind kunt zijn. Wie geen oog heeft voor het hart, ziet niet dat zondig gedrag blijk geeft van een zondig hart. Wie alleen let op gedrag, gaat ook voorbij aan het evangelie. Jezus kwam naar deze aarde om harten te veranderen, te bevrijden en te vernieuwen.

God wil ouders gebruiken om Zijn grootheid, goedheid en glorie aan te prijzen, zodat hun kinderen een hart zullen hebben dat Hem dient!

Dit verfrissende boek zal ouders helpen bij de opvoeding van hun kinderen.

Zie ook : www.hartvoorhetgezin.nl