evangelische boekhandel

Ik heb te weinig geloof om een atheist te zijn.

€ 25,00

Norman L. Geisler en Frank Turek

Dit boek gaat over basisvragen als : Waar komen wij vandaan? Wat is onze bestemming? Bestaat er een God? Leidt wetenschap niet automatisch tot een atheistische levensovertuiging? Het boek gaat in op zaken variërend van de betrouwbaarheid van de rede, een ontwerp van de natuur, het bestaan van wonderen, de betrouwbaarheid van de Bijbel tot Jezus en de God die we kunnen leren kennen. Uiteindelijk draait alles om ons 'wereldbeeld' : hoe moeten we de wereld om ons heen duiden? Geisler en Turek argumenteren dat een christelijk wereldbeeld een veel betere beschrijving geeft van de werkelijkheid dan een atheïstische visie, een stelling waar ik van harte mee instem. Ik kan het boek aanraden voor christenen die hun geloof rationeel beter willen onderbouwen,  maar zeker ook aan de sceptische atheïst die meent dat de wetenschap God allang heeft wegverklaard.

Prof.dr. Cees Dekker,  hoogleraar moleculaire biofysica aan de TU Delft.

Als u een scepticus bent, bedenk dan dat u onze woorden moet geloven of verwerpen op grond van de bewijzen die we aanvoeren en niet omdat we bepaalde godsdienstige overtuigingen hebben. We zijn allebei christenen, maar dat zijn we niet altijd geweest. We zijn door bewijzen tot geloof gekomen. Dus het feit dát we christen zijn, doet niet ter zake.  Het gaat om de vraag waaróm we christen zijn. En daar draait het om in dit boek. 

Atheïsten, die van nature sceptisch tegenover het christendom staan, blijken waarachtig in het atheïsme te geloven. Zoals we zullen  zien, hebben ze, als ze de bewijzen eerlijk onder ogen zien, heel wat meer geloof nodig om hun atheistische overtuigingen staande te houden dan christenen nodig hebben voor die van hen.

Norman L. Geisler en Frank Turek