evangelische boekhandel

Encyclopedie van bijbelse plaatsen

€ 15,00

John J. Bimson

Een gedegen standaardwerk voor ieder die geïnteresseerd is in de Bijbelse achtergronden van het roerige Midden-oosten.

Deze handzame encyclopedie is een bron van informatie over de geografie en de geografische geschiedenis uit de tijd van de Bijbel. In een alfabetische ordening wordt elke plaats genoemd die in de Bijbel voorkomt. Bij alle betekenisvolle landen, streken, steden en dorpen wordt nadere uitleg gegeven en worden achtergronden geschetst die inzicht geven in de historie, de culturele en sociale context. 

Sommige zullen verrast zijn dat niet van alle Bijbelse plaatsen precies bekend is waar deze lagen, andere zullen zich juist afvragen waar bepaalde kennis vandaan komt. Voor hen is een apart hoofdstuk gewijd aan de problemen rond het vaststellen van Bijbelse vindplaatsen. 

Voor de Bijbelverwijzingen is aangesloten bij de nieuwe Bijbelvertaling. 

De redactie was in handen van Dr. J.J. Bimson, die studie maakte van de archeologische en culturele achtergronden van het Oude Testament, de periode tussen  Oude en Nieuwe Testament en het Nieuwtestamentische Jeruzalem. Met bijdragen van meer dan 70 specialisten is deze encyclopedie een even gedegen als onmisbaar naslagwerk.