evangelische boekhandel

Als een dierbare depressief is

€ 19,00

Huub Buijssen

Helpen zonder jezelf te verliezen

Als iemand een depressie ontwikkelt, is dit proces voor mensen in de naaste omgeving moeilijk te begrijpen. Familie en vrienden zijn voor iemand met een depressie echter heel belangrijk; vaak kunnen ze zelfs meer doen dan professionele hulpverleners. 

Gerenommeerde deskundige Huun Buijssen legt in dit nieuw vormgegeven standaardwerk uit hoe iemand met een depressie zich voelt en hoe je als omgeving kunt helpen de depressie dragelijker te maken. Zonder jezelf te verliezen. Dit boek biedt inzicht en praktische handvatten. Samen sta je niet alleen.

"Mensen die samenleven met een persoon die lijdt aan een depressie, lopen zelf dubbel zo veel risico om ook een depressie te krijgen. Immers gevoelens zijn net als griep en verkoudheid besmettelijk." Huub Buijssen