Jungledokter en de geheimzinnige ziekte

€ 2,95

Paul White

In het dorp Matama in Tanzania heerst een geheimzinnige ziekte. Het dorpshoofd en de toverdokter breken zich het hoofd over de oorzaak van het plotselinge overlijden van hun dorpsgenoten. Is dit het werk van boze geesten?

Wanneer dokter Paul White het dorp bezoekt, ontdekt hij dat de ratten alles te maken hebben met de ziekte van de dorpelingen. Hij bedenkt een plan om de ratten uit te roeien en zo de ziekte te verdrijven. Helaas wordt hij daarbij tegengewerkt door de toverdokter, die zijn invloed in het dorp plotseling ziet afnemen. Lukt het de jungledokter de ziekte te overwinnen?

De verhalen in de boekenserie Jungledokter zijn gebaseerd op de ervaringen van de auteur, Paul White, als zendelingarts in Tanzania. In Jungledokter en de geheimzinnige ziekte schrijft de ik-verteller vol spanning over de oorzaak, gevolgen en bestrijding van de pest. De scherpe tegenstelling tussen kwaad en goed, duisternis en licht is te lezen op iedere bladzijde. Gelukkig mag het licht, ondanks alle tegenstand, toch overwinnen, omdat Jezus Christus, het Licht der wereld, daar Zelf voor zorgt.