De Openbaring

€ 9,95

Ger de Koning

 

Een verklaring van het boek : Openbaring van Johannes speciaal voor jou.

De naam van dit boek geeft aan dat het om een onthulling gaat. Er zal iets bekendgemaakt worden wat voordien verborgen was. Dat veel christenen dit boek onbegrijpelijk en geheimzinnig vinden, is dan ook opmerkelijk. De gebeurtenissen zijn niet duister, maar worden juist duidelijk gemaakt. De sluier over de toekomst wordt weggenomen.

Het gaat in dit boek over de toekomst van Jezus, dat wil zeggen de toekomst die Hij heeft bepaald. Zijn toekomst is dan bepalend voor de toekomst van de wereld, van Israël, van de gemeente en van de duivel en zijn trawanten. In dit bijbelboek staat de Here Jezus centraal. Het gaat om Zijn Persoon, Zijn verlossingswerk, Zijn opstanding, Zijn verheerlijking en Zijn wederkomst.

Je zult er wat moeite voor moeten doen om erachter te komen op welke manier de toekomst hier duidelijk wordt gemaakt. Maar je inspanning om ook dit gedeelte van Gods Woord te begrijpen zal dubbel en dwars beloond worden als je eraan vasthoudt dat God dit de beste manier vond om jou Zijn gedachten over de toekomst mee te delen.