evangelische boekhandel

Huwelijksdagboek

€ 19,95

Tim Keller

Een zegel op je hart

Dit nieuwe dagboek van Tim en Kathy Keller sluit aan bij hun eerdere boek Het huwelijk - Gods wijsheid over gevende liefde. Het kan echter heel goed zelfstandig gebruikt worden. Het dagboek biedt echtparen een dagelijkse overdenking om Gods wijsheid te vinden voor hun huwelijksleven. Elke dag bevat een Bijbeltekst of een citaat uit Het huwelijk, gevolgd door een kort commentaar en suggesties voor gesprek en gebed.

Wij zien het huwelijk als vriendschap-met-een-missie. Oude, traditionale huwelijken geven prioriteit aan de rol van het ouderschap, en in het moderne huwelijk worden de verlangens van romantische geliefden hoog gewaardeerd, maar wij betogen dat echtgenoten, naast al het andere, vooral elkaars beste vrienden moeten zijn. Vriendschap moet ergens over gaan, en in het huwelijk moet het gaan om geestelijke groei en de manier waarop beide partners elkaar helpen om meer op Christus te lijken.

Dit dagboek is een betrouwbare gids als het gaat om vriendschap, toewijding en discipelschap in de context van een huwelijk dat gefundeerd is op het christelijk geloof. Het helpt je om Gods wijsheid te verbinden met je huwelijk.