Het getuigenis van de sterren

€ 17,95

Dr. E.W. Bullinger

Het Getuigenis van de sterren

Dit is een opmerkelijk boek! Hoewel het boek voor de eerste maal reeds eind 19e eeuw in het Engels werd uitgegeven, heeft het nog niet ingeboet aan actuele waarde. Dit boek geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Hij is het, die de Mazzaroth (de tekens van de dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38 : 31). Hij is het, die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij (hun) naam"(Ps. 147:4).

Stellen we Christus centraal in de schepping, dan komen we onder de indruk van het machtige feit dat de schepping getuigt van God en Zijn plan.