evangelische boekhandel

Twaalf Joden vinden De Messias

€ 10,00

Ben Hoekendijk

Dit boek is rond de wereld gegaan (bv 50.000 boeken werden vanuit Finland over de hele Sovjet-Unie verspreid) en heeft Christenen zowel als Joden diep geraakt. De manier waarop Jezus zich aan zijn eigen volk openbaart is te vergelijken met hoe Jozef in Egypte zich toonde aan zijn broeders die hem eerst verworpen hadden. Soms gebeurt dit door een visioen of een openbaring, soms door het lezen van het Nieuwe Testament en in andere gevallen door het getuigenis van een Christen. Maar het gaat altijd met spanning, verbazing en soms met vervolging gepaard. Deze Joden kwamen uit de hele wereld en ik vond ze in Jeruzalem. Daar schreef ik hun spannende levensverhaal op. Er zit hierin een diepe les: God heeft niet afgedaan met Zijn volk. In tegendeel. Hij gaat zijn verbond met Israël vernieuwen, zoals de profeten hebben voorspeld. Dit zijn de 'eerstelingen van de oogst' , maar op een dag zal gans Israĕl behouden worden, zegt Romeinen 11:26. In deze heruitgave hebben we de beste verhalen uit boek I en boek II samengevoegd.