evangelische boekhandel

Maskers af!

€ 13,20

Jamie Buckingham

Jamie Buckingham werd door velen de profeet met de pen genoemd. Zijn column: "Last Word" werd in de Amerikaanse uitgave van Charisma door velen als eerste gelezen. Een schrijver met een lach en een traan, die zich er niet voor schaamde om over zijn eigen falen te schrijven. Zelfs nu nog jaren na zijn dood weet hij door zijn geschreven woorden mensen te bemoedigen en aan te vuren om een recht spoor te houden. Was hij niet alleen bekend van boeken "Ik zal nooit meer huilen" (Nicky Cruzz) en "Zwerfster voor God" (Corrie ten Boom). Maar ook van boeken als : "Een pad door de woestijn", "De zegen van kritiek"en "Waar arenden zweven" zijn velen tot zegen geweest en vormen voor menig christen het fundament van hun geloof. Vaak prikte hij met enig plezier een chriselijke luchtballon door. Ook in dit boek rekent hij af met huichelarij en tweeslachtigheid binnen de kerk en leert ons al vertellend over zijn eigen leven en ervaringen hoe hij er toe kwam om zijn christelijke maskers af te zetten, om zo tot een transparant, open, leven te komen. Dit boek bevat kostbare bijbelse sleutels tot innerlijke genezing. Een verhelderen, geneeskrachtig boek, voor een ieder die de moed heeft om deze adviezen op te volgen. Maskers af! Laat het christelijk carnaval tot de verleden tijd in uw leven behoren.